Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2011

panikcq
2480 a8cd 390
Reposted frommyfashion myfashion
panikcq
1547 7c47
Reposted fromsowaaa sowaaa viamyfashion myfashion
panikcq
5936 d583 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viamyfashion myfashion
panikcq
5043 523d 390
Reposted frommyfashion myfashion

November 11 2011

panikcq
2942 89e1
Reposted fromMcHarvey McHarvey viawishyouwerehere wishyouwerehere
panikcq
9927 11f5 390
panikcq
"Don't worry about me, I'll just die... again."
panikcq
Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viakaaa kaaa
panikcq
5772 cdad 390
Reposted frommyshirt myshirt viakaaa kaaa
panikcq
Ludzie nie lubią zakochanych, bo miłość to prywatna impreza, na którą nikt poza głównymi bohaterami nie dostaje zaproszenia.
— Pomaluj to na czarno
Reposted fromdziaba dziaba viamigotka migotka
panikcq
3143 ce2d 390
Reposted frommyfashion myfashion viamagicautumn magicautumn
panikcq
0674 a4e9 390
Reposted fromrondine rondine
panikcq
Reposted fromfalconwing falconwing viarondine rondine
panikcq
4636 d146
Reposted frommrrumrru mrrumrru viarondine rondine
panikcq
Czasami potrzebujemy trochę samotności, oddechu, aby nabrać do wszystkiego dystansu.
— Pamiętnik nastolatki
Reposted frommaybeyou-xx maybeyou-xx viarondine rondine

November 06 2011

November 04 2011

panikcq
9860 8fa3 390
Reposted fromteskowalju teskowalju
panikcq
2574 d49f 390
Reposted fromVilldeo Villdeo viateskowalju teskowalju
panikcq
8873 bec4 390
Reposted fromjajebie jajebie viateskowalju teskowalju
panikcq
Reposted fromsober sober viawykurwiaj wykurwiaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl